Image
Top
Menu

Vrienden van Museum Slager

VRIENDEN VAN MUSEUM SLAGER

Bezoekers die ons museum een warm hart toedragen kunnen voor € 30,- donateur worden. Donateurs zijn de vrienden van Museum Slager.

Dankzij de bijdragen van onze vrienden kunnen wij de collectie uitbreiden, onderhouden en activiteiten en tentoonstellingen organiseren.

Als vriend van het museum krijgt u bovendien:
• Gratis toegang voor twee personen tot het museum (jaarkaart)
• Persoonlijke uitnodigingen voor openingen van exposities
• Nieuwsbrieven die u op de hoogte houden van alle museumactiviteiten

Uw bijdrage van € 30,- kunt u onder vermelding van ‘Vrienden van Museum Slager’ overmaken op de girorekening van de Stichting P.M. Slager in ‘s-Hertogenbosch: (IBAN) NL66 FVLB 0225 2024 68

U ontvangt van ons een bevestigingsbrief met daarin tevens de jaarkaart voor gratis toegang voor twee personen tot het museum. Hartelijk bedankt!

Ik wil graag vrienden worden

BEDANKT! – MUSEUM SLAGER