Image
Top
Menu

Giovanni Dalessi
DAGELIJKS BROOD

9 oktober 2016 t/m 22 januari 2017

For information in English please click here

9 oktober 2016 t/m 22 januari 2017

G i o v a n n i   D a l e s s i   –   D a g e l i j k s   B r o o d

Onder de titel ‘Dagelijks Brood’ opent Museum Slager te ’s-Hertogenbosch op zondagmiddag 9 oktober een overzichtstentoonstelling van het werk van Giovanni Dalessi (Eindhoven, 1964). De expositie loopt tot en met zondag 22 januari 2017 en bevat een veelzijdig overzicht van Dalessi’s schilderijen en keramiek.

Giovanni Dalessi - Vanitas (webversie)Internationaal succesvol kunstenaar Dalessi werd in 2013 gekozen tot Kunstenaar van het jaar. Zijn schilderijen zijn krachtig en expressionistisch, zijn gebruik van felle, bijna harde kleuren trekt direct de aandacht. Hij verwijst in zijn werk naar alledaagse taferelen, clichés bijna, en haalt ze uit hun context. De kijker krijgt zelden een totaaltafereel te zien en wordt niet afgeleid door details op de achtergrond. Uitvergrote details, zoals gezichten, een jongen met vogel, krijgen een centrale positie. Zo geeft Dalessi de schijnbaar alledaagse, menselijke werkelijkheid een diepere dimensie.

Dalessi’s expressieve werk is sterk beïnvloed door de Vlaamse primitieven en de renaissance. Hij geeft zijn voorstellingen bewust weinig diepte en verwijst daarmee naar zijn vroege voorgangers. Andere inspiratiebronnen vormen religie en jeugdherinneringen. Zijn herinneringen zijn onder andere verbeeld in zijn Jongen met vis, Schoorsteenveger, Vliegtuigjes, of Bootje. De titel van de tentoonstelling vindt haar inspiratie in Dalessi’s overtuiging dat religie niet iets zweverigs is maar zo gewoon en essentieel als ons dagelijks brood en zo ook dient kunst als dagelijks brood. Zijn boeiende lijnenspel geeft zijn kunst een verstilde en vaak spirituele uitdrukking.

Meer informatie over de kunstenaar vindt u op zijn website: www.giovannidalessi.com. Daar kunt u hem via zijn blog Work in Progress volgen bij de diverse fasen van zijn werk.

Op de hoogte blijven van activiteiten rond deze expositie? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Giovanni Dalessi - Vliegtuigjes (webversie)

9 October 2016 t/m 22 January 2017

G i o v a n n i   D a l e s s i   –   D a i l y   B r e a d

Under the title ‘Daily Bread’, Museum Slager in ’s-Hertogenbosch will open a retrospective exhibition of the work of Giovanni Dalessi (Eindhoven, 1964) on Sunday 9 October. The exhibition, which will be on show until Sunday 22 January 2017, offers a comprehensive overview of  Dalessi’s paintings and ceramics.

Giovanni Dalessi - Vanitas (webversie)The internationally acclaimed artist Dalessi was elected Kunstenaar van het Jaar (Artist of the Year) in 2013. His paintings are powerful and expressionistic, and his use of bright, almost hard colours is very distinctive. In his work he references scenes from everyday life, clichés almost, which he decontextualizes. The spectator is rarely offered an overall view and is not distracted by any background details. The focus is often on magnified details, like faces, or a boy with a bird. In this way Dalessi invests our seemingly ordinary human existence with a deeper dimension.

Dalessi’s expressive work is strongly influenced by the Flemish Primitives and the Renaissance. His representations are deliberately without depth, a way of referencing his early predecessors. Other sources of inspiration include religion and  childhood memories. His memories are reflected in such works as Jongen met vis (Boy with Fish), Schoorsteenveger (chimney Sweep), Vliegtuigjes (Airplanes), or Bootje (Small Boat). The exhibition’s title draws its inspiration from Dalessi’s conviction that religion is not something vague but is as familiar and vital to us as our daily bread. In the same way, art can function as daily bread. The fascinating interplay of lines give his art a serene and often spiritual atmosphere.

For more information on this artist please go to his website: www.giovannidalessi.com. You will be able to follow the artist as he progresses with his work via his blog Work in Progress.

Nieuws

Expositie “Een goed bewaard geheim”, 30 jaar vrolijk verzameld

7 april 2019 | MuseumSlager

Expositie: ‘Een goed bewaard geheim’ 

30 jaar vrolijk verzameld

stil even

Het Nederlands stilleven

uit: De collectie van Frank en Gudule Willekens

1989-2019

Van 14 april t/m … Read More

Meet-and-Greet met Eveline van de Griend op 31 maart van 13.00 -15.00 uur

13 maart 2019 | MuseumSlager

KUNST MAG AGEREN, IRRITEREN!

In de tentoonstelling ‘Reincarnation of Hieronymus Bosch’ stelt Van de Griend actuele vragen ter discussie en worden thema’s als postkolonialisme, culturele verschillen en de onderlinge relatie van de mens belicht. Voor Van de Griend is kunst … Read More

Interview met Ton Graus over ‘Hein Bergé, icoon van ons erfgoed’

22 februari 2019 | MuseumSlager

De naam Hein Bergé is onlosmakelijk verbonden met de historische binnenstad van Den Bosch. Bergé (1916-2010) is er geboren; getrouwd met Suze Slager, telg uit de Bossche schilders-familie. Hij hield van de stad en zag met groot misnoegen hoe in … Read More