Image
Top
Menu
2 oktober 2018

Lezing van de heer T.P. Sas over de Eerste Wereldoorlog in relatie met de prenten van Jan Sluijters

ZONDAGMIDDAG 21 oktober verzorgt de heer T.P. Sas een lezing met beeldmateriaal over Eerste Wereldoorlog.

Tijd: 14.30 – 16.30 uur

Entree met Museumkaart € 5.00, inclusief koffie en thee.

De heer T.P. Sas, bestuurslid Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog (SSEW), docent geschiedenis en zelfstandig historisch onderzoeker met als specialiteit de Eerste Wereldoorlog, zal een boeiende lezing geven over de Eerste Wereldoorlog in Museum Slager.Hij is onder meer redacteur en medeauteur van het boek: ‘s-Hertogenbosch en de Eerste Wereldoorlog.

Oorlogsprent Jan Sluijters

Tijdens de Eerste Wereldoorlog bleef Nederland neutraal. Dat betekent echter niet dat er niets gebeurde. Integendeel, en alles wat in ons land plaatsvond, vond nog heftiger plaats in de grensprovincies. De Brabanders beleefden de oorlog intens. Het ging om de opvang van honderdduizenden vluchtelingen, smokkel, spionage, inkwartiering van militairen, vordering van paarden en auto’s, de invloed van het militaire gezag en de dagelijkse zorg over schaarste en distributie. De heer Sas zal met deze lezing ook een link leggen naar de huidige expositie in Museum Slager: Oorlogsprenten van Jan Sluijters
Tijdens en na de lezing is er ruimte voor vragen en tijd om dieper in te gaan op de Eerste Wereldoorlog.

Entree met Museumkaart € 5.00, inclusief koffie en thee. Aanmelden voor deze lezing via secretariaat@museumslager.com