Image
Top
Menu
22 januari 2018

Monique Broekman “In Dialoog” van 4 februari t/m 29 april 2018

Monique Broekman (1967) is een veelzijdig beeldend kunstenaar die, startend vanuit de traditie van de schilderkunst op innovatieve wijze verbinding zoekt met hedendaagse maatschappelijke werelden. Als schilder is ze in dialoog met het schildersdoek, de geportretteerde en de maatschappij. Het werk dat zij vervolgens koppelt aan andere media vindt zijn weerslag in bijvoorbeeld interactieve websites, tekst/interviews en (bewegend) beeld. Bij haar ingrepen en projecten in de openbare ruimte ontstaat er een actieve verhouding met de omgeving. Het project zelf is vaak tijdelijk van aard, waarbij met name de tijd (heden en/of verleden) wordt benadrukt. Door het inzetten van opgenomen of genoteerde  gesprekken, geluids- en/of video-opnames ontstaat er een work in progress. In de monumentale groepsportretten brengt de kunstenares individuen samen die in een bepaalde periode een gemeenschappelijke deler hebben doordat ze zich door omstandigheden in dezelfde ruimte en/of eenzelfde situatie bevinden. Voor bijna al het werk van de kunstenares geldt dat ze tracht grip op de veranderende tijd te krijgen. In de tentoonstelling staat de dialoog centraal. Een dialoog die zich, middels een portrettengalerij, allereerst richt op de relatie tussen de gezamenlijke thema’s  van Broekman en de familie Slager. Daarnaast gaat Broekman de dialoog aan met vertegenwoordigers uit  het Brabantse/Bossche culturele leven in een zogenaamd ‘work-in-progress’, onderdeel van het project Het museum van de onschuld dat ze in 2016 gestart is met kunstenaar Ies Schute.

 

DutchEnglish