Image
Top
Menu
4 augustus 2021

Paul van Dijk

Paul van Dijk
(Utrecht 1947)

Koninklijke kunstacademie ’s-Hertogenbosch 1965-1970.
Woont en werkt in ’s-Hertogenbosch.
Zijn werk is opgenomen in talrijke collecties en musea.
www.paulvandijk.nl

 

Alex de Vries schreef over zijn werk:

Paul van Dijk is een veelzijdig kunstenaar die in uiteenlopende stijlen, technieken, materialen en disciplines zijn beeldende oeuvre tot stand brengt. Hij verhoudt zich in zijn werk actief met de ontwikkelingen in de hedendaagse beeldende kunst en neemt daarin steeds een persoonlijke positie in. Stromingen als het minimalisme, conceptualisme en fundamentalisme zijn vormen van beeldende kunst waarmee hij zich op eigen wijze verhoudt.

Opvallend is dat Paul van Dijk in die beeldtaal van kernachtige uitdrukking niet een formeel en zakelijk idioom hanteert, maar een gevoelige poëtische en handschriftelijke stijl gebruikt. Het kan van niemand anders dan van Paul van Dijk zijn. Hij laat zich kennen als een kunstenaar die op zoek is naar de overstijgende betekenis van die persoonlijke toon binnen wat hij ‘het raadsel van de inspiratie’ noemt. De resultaten zijn er niet op uit om spektakel te maken, maar roepen op tot een contemplatieve beschouwing ervan. Ooit stond er boven een artikel over het werk van Paul van Dijk de kop ‘Het gevoel neemt de gedaante van een ding aan’, en in die kenschetsing kan de kunstenaar zich nog altijd vinden.

Het ‘niets’ van de fundamentele kunststromingen van de jaren zestig van de vorige eeuw, zijn in de bewerking van de graficus die Van Dijk vooral ook is, ‘iets’ geworden dat zich als een natuurverschijnsel of als een natuurlijk verschijnsel voordoet. Het werk komt uit hem voort, zoals het weer zich voordoet: je kunt het voorspellen, maar de verwachtingen komen niet altijd uit. Daar geeft Paul van Dijk een weerslag van, en die ‘neerslag’ is een afdruk van zijn verhouding tot het leven binnen de oneindigheid van het bestaan. Het werk laat zien dat hij oog voor de wereld heeft.

 

 

DutchEnglish