Image
Top
Menu
4 augustus 2021

Theo Kuijpers

Theo Kuijpers
(Helmond 1939)

1957-1961 academie voor industriële vormgeving in Eindhoven
Zijn werk is en wordt veel tentoongesteld in galeries en musea en aankocht door musea en (particuliere) collecties.
www.theokuijpers.nl

 

“Als ik een goed schilderij heb gemaakt, kan ik hooguit enkele dagen nagenieten. Dan begint het hele scheppingsproces weer van voren af aan. Telkens weer”

Theo Kuijpers, 05-04-05

Bouwer van schilderijen

Theo Kuijpers volgde de Academie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven. Zijn militaire dienst vervulde hij van 1962 tot 1963 in Suriname. Terug in Brabant verwerkte hij impressies van Zuid-Amerika in zijn schilderijen. Tot op de dag van vandaag ontstaat zijn werk veelal volgens die methode: Reizen (naar Marokko, Australië, Italië, Frankrijk, IJsland en vele andere landen); rondkijken; weergeven in vorm en kleur op doek van wat er in hoofd en hart als essentie van zijn indrukken overblijft. Aanvankelijk was hij een materiekunstenaar in de trant van Tapiès. Zo ving hij in vitrines met varkensblaas, lood, hout en andere materialen zijn tot kunst gestolde herinneringen aan zijn afkomst uit een boerengezin in Mierlo. Al heeft hij zich in de loop der jaren meer en meer ontwikkeld tot een abstract schilder, hij is een constructivist gebleven. Niet alleen zijn handschrift doet dikwijls denken aan architectuur, door naast verf gebruik te maken van tentzeil, touw en takken, toont hij zich eveneens een ‘bouwer’ van schilderijen.

 

DutchEnglish