Image
Top
Menu

Veiling Het Genereuze Gebaar

Veiling voorwaarden Het Genereuze Gebaar

  1. Er kan pas een bod worden uitgebracht, na te zijn ingelogd.
  2. Om te kunnen inloggen moet de bieder een account hebben aangemaakt. Dit gebeurt door een eenmalige registratie. Hierbij moeten naam en emailadres worden opgegeven. Dit emailadres wordt geverifieerd d.m.v. email met een terugmeldingslink, waardoor het account wordt geactiveerd.
  3. Iedereen kan het verloop van de veiling volgen zonder daartoe in te hoeven loggen.
  4. Het eerste uit te brengen bod moet minimaal gelijk zijn aan het startbod.
  5. Elk volgende bod wordt pas als hoogste bod geaccepteerd indien het verschil tussen dit bod en het dan geldende hoogste bod gelijk of groter is dan het minimale toenamebedrag.
  6. De persoon die het bod heeft uitgebracht dat het hoogste geboden bedrag is op het moment dat de veiling eindigt, heeft de veiling gewonnen. Dit bod wordt winnaarsbod genoemd.
  7. De winnaar van een veiling is verplicht het geveilde object af te nemen tegen betaling van het bedrag van het winnaarsbod.
  8. Deze betaling dient te geschieden binnen 1 week nadat de betreffende winnaar een betalingsverzoek hiertoe per email heeft ontvangen.
  9. Over de uitslag van deze veiling kan niet worden gecorrespondeerd.

KAVELS